Hlavní obsah

bis [biˌ biz]

Přídavné jméno

Příslovce

  1. hud.bis značka pro opakování
  2. bis u domovních čísel

Vyskytuje se v

pac: serrer la patte et donner la bisedát pac a pusu

pusa: faire la bise à qqndát komu pusu