Hlavní obsah

applique [aplik]

Vyskytuje se v

appliquer: s'appliquersur qqch přilnout k čemu, přilehnout na co

appliquer: s'appliquerà qqch týkat se čeho, vztahovat se, hodit se na co

appliquer: s'appliquersnažit se, být snaživý

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.