Hlavní obsah

applique [aplik]

Vyskytuje se v

appliquer: s'appliquersur qqch přilnout k čemu, přilehnout na co

horlivě: s'appliquer à faire qqchhorlivě dělat co

výzkum: recherche appliquéeodb. aplikovaný výzkum

geologie: géologie appliquéeinženýrská geologie