Hlavní obsah

appel [apεl]

Vyskytuje se v

centre: centre d'appelscall centrum

détresse: appel de détresse S. O. S.tísňové volání, may day

planche: sport. planche d'appelodrazové prkno