Hlavní obsah

alternativement [altεʀnativmɑ̃]

Vyskytuje se v

alternative: alternatives(pravidelné) střídání

alternatif: log. proposition alternativealternativní návrh

proud: stejnosměrný/střídavý proudcourant continu/alternatif

střídavý: elektr. střídavý proudcourant alternatif