Hlavní obsah

alternative [altεʀnativ]

Vyskytuje se v

alternatif: log. proposition alternativealternativní návrh

proud: stejnosměrný/střídavý proudcourant continu/alternatif

střídavý: elektr. střídavý proudcourant alternatif