Hlavní obsah

alternative [altεʀnativ]

Vyskytuje se v

alternative: alternatives(pravidelné) střídání

proud: courant continu/alternatifstejnosměrný/střídavý proud

střídavý: courant alternatifelektr. střídavý proud

alternatif: log. proposition alternativealternativní návrh