Hlavní obsah

affiche [afiʃ]

Vyskytuje se v

afficher: s'afficherveřejně se ukazovat, stavět se na odiv

afficher: s'afficheravec qqn veřejně se ukazovat s kým

complet: afficher complethrát před vyprodaným hledištěm

défense: défense de fumer/d'afficherzákaz kouření/vylepování plakátů

beton: hovor., expr. Je to na beton.C'est affiché.

stavět: stavět co na odivafficher qqch