Hlavní obsah

affiche [afiʃ]

Vyskytuje se v

afficher: s'afficherveřejně se ukazovat, stavět se na odiv

complet: afficher complethrát před vyprodaným hledištěm

défense: défense de fumer/d'afficherzákaz kouření/vylepování plakátů

beton: C'est affiché.hovor., expr. Je to na beton.

stavět: afficher qqchstavět co na odiv