Hlavní obsah

acide [asid]

Podstatné jméno mužské

  • chem.kyselinaacide (lysergique diéthylamide)diethylamid kyseliny lysergové LSD

Vyskytuje se v

citrique: acide citriquekyselina citrónová

cyanhydrique: acide cyanhydriquekyanovodík, kyselina kyanovodíková

lysergique: acide lysergiquekyselina lysergová

tartrique: acide tartriquekyselina vinná

acrylique: acide acryliquekyselina akrylová

gras: acide grasmastná kyselina

lactique: acide lactiquemléčná kyselina

sulfurique: acide sulfuriquekyselina sírová

résistant: résistant à l'acidekyselinovzdorný

chromový: chem. kyselina chromováacide chromique

kritika: sžíravá kritikacritique acide

křemičitý: kyselina křemičitáacide silicique

mastný: chem. mastná kyselinaacide gras

mléčný: chem. kyselina mléčnáacide lactique

močový: chem. kyselina močováacide urique

mravenčí: chem. kyselina mravenčíacide formique

nukleový: nukleové kyselinyacides nucléiques

octový: chem. kyselina octováacide acétique

roztok: kyselý roztoksolution acide

sírový: kyselina sírováacide sulfurique

slabý: slabá kyselinaacide faible