Hlavní obsah

acide [asid]

Podstatné jméno mužské

  • chem.kyselinaacide (lysergique diéthylamide)diethylamid kyseliny lysergové LSD

Vyskytuje se v

citrique: acide citriquekyselina citrónová

cyanhydrique: acide cyanhydriquekyanovodík, kyselina kyanovodíková

lysergique: acide lysergiquekyselina lysergová

tartrique: acide tartriquekyselina vinná

acrylique: acide acryliquekyselina akrylová

gras: acide grasmastná kyselina

lactique: acide lactiquemléčná kyselina

sulfurique: acide sulfuriquekyselina sírová

résistant: résistant à l'acidekyselinovzdorný

chromový: acide chromiquechem. kyselina chromová

kritika: critique acidesžíravá kritika

křemičitý: acide siliciquekyselina křemičitá

mastný: acide graschem. mastná kyselina

mléčný: acide lactiquechem. kyselina mléčná

močový: acide uriquechem. kyselina močová

mravenčí: acide formiquechem. kyselina mravenčí

nukleový: acides nucléiquesnukleové kyseliny

octový: acide acétiquechem. kyselina octová

roztok: solution acidekyselý roztok

sírový: acide sulfuriquekyselina sírová

slabý: acide faibleslabá kyselina

acide: acide (lysergique diéthylamide)diethylamid kyseliny lysergové LSD