Hlavní obsah

accomplir [akɔ̃pliʀ]

Vyskytuje se v

accomplir: s'accomplirsplnit se, vyplnit se, naplnit se o přání ap.

daný: fait accomplidaná skutečnost

výkon: accomplir une peine de prisonbýt ve výkonu trestu

vyplnit: accomplir/faire la volonté de qqnvyplnit čí vůli

zadost: accomplir son devoiručinit povinnostem zadost

zázrak: faire/accomplir des miraclesdělat zázraky

vid: aspect accompli/inaccomplidokonavý/nedokonavý vid

postavit: placer qqn devant le fait accomplipostavit koho před hotovou věc

přenášet: L'amour accomplit des miracles.Láska hory přenáší.

splnit: accomplir qqch à la lettresplnit co do posledního písmene

accompli: fait accomplihotová věc, daná věc, dokonaná skutečnost