Hlavní obsah

accompli [akɔ̃pli]

Vyskytuje se v

accomplir: s'accomplirsplnit se, vyplnit se, naplnit se o přání ap.

daný: daná skutečnostfait accompli

výkon: být ve výkonu trestuaccomplir une peine de prison

vyplnit: vyplnit čí vůliaccomplir/faire la volonté de qqn

zadost: učinit povinnostem zadostaccomplir son devoir

zázrak: dělat zázrakyfaire/accomplir des miracles

vid: dokonavý/nedokonavý vidaspect accompli/inaccompli

postavit: postavit koho před hotovou věcplacer qqn devant le fait accompli

přenášet: Láska hory přenáší.L'amour accomplit des miracles.

splnit: splnit co do posledního písmeneaccomplir qqch à la lettre