Hlavní obsah

anglaise [ɑ̃glεz]

Vyskytuje se v

anglais: à l'anglaisepo anglicku

anglais: un Anglais/une AnglaiseAngličan/Angličanka

anglais: l'anglaisangličtina

capote: capote (anglaise)šprcka, guma prezervativ

anglais: clé anglaisefrancouzský klíč

anglais: assiette anglaisestudená mísa

anglais: hovor. capote anglaiseguma, šprcka prezervativ

bonbon: bonbon anglaisovocný bonbon, drops

mâtiné: français mâtiné d'anglaisfrancouzština smíšená s angličtinou

thème: thème anglais/latinpřeklad do angličtiny/latiny

à: filer à l'anglaisezmizet po anglicku

anglais: anglais des affairesobchodní angličtina

souhaiter: anglais souhaitévyžadována znalost angličtiny v inzerátech s nabídkou práce