Hlavní obsah

recevoir [ʀ(ə)səvwaʀ ou ʀəs(ə)vwaʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. dost(áv)at dar, lekci ap., obdržet dopis ap., přijmout telefonní hovor, návrhy ap.Recevez, Monsieur, mes salutations.S veškerou úctou, v úctě oddaný závěrečná fráze dopisu.
  2. přijmout hosty ap.être bien/mal reçubýt dobře/špatně přijat
  3. pozvat na oběd ap.recevoir qqn à dînerpozvat koho na večeři
  4. přijmout do instituceêtre reçu à un examenbýt přijat u zkoušek
  5. pojmout zahrnout do seberecevoir un affluentmít přítok o řece
  6. se recevoir navštěvovat se vzájemně

Vyskytuje se v

coup: recevoir un coupdostat ránu

reçu: reçu de bordpotvrzení o příjmu zboží k nalodění

à: recevoir de 4 à 6 heurespřijímat od 4 do 6 hodin pacienty, klienty ap.

chien: recevoir qqn comme un chien dans un jeu de quillesuvítat koho s kyselým obličejem

nakládačka: dostat nakládačkurecevoir une tournée

pohostit: pohostit koho večeřírecevoir qqn à dîner

pokřtít: dát se pokřtítrecevoir le baptême

prdel: dostat na prdel být potupně poraženrecevoir une fessée

prémie: dostat co jako prémiirecevoir qqch en prime

výpověď: dát/dostat výpověďdonner/recevoir un congé

výprask: dostat výpraskrecevoir une dérouillée, recevoir une bonne volée, prendre des coups

vyznamenání: prospěl s vyznamenáním ve školereçu avec mention (très bien)

esemeska: psát/dostat esemeskuécrire/recevoir un texto

mě, mne: Dostal to ode mě.Il l'a reçu de moi.

pokuta: dostat pokuturecevoir une amende