Hlavní obsah

zlatý

Přídavné jméno

  1. (ze zlata) de oro, áureohist. Zlatá bula sicilskáBula f de Oro Sicilianasport. zlatá medailemedalla f de oro
  2. (pozlacený) dorado
  3. (poskytující zlato) de oroi přen. zlatý důlmina f de oro
  4. (mající barvu podobnou zlatu) dorado
  5. (vynikající, skvělý) de oro, dorado(ruce) de platamít zlaté ručičky obratnéser un manitaszlatá svatbabodas f pl de orozlatý věkedad f de oro
  6. (dobrý, ušlechtilý) de oro, buenopřen. zlatá mládežjuventud f dorada

Vyskytuje se v

horečka: zlatá horečkafiebre de oro

hřeb: přen. zlatý hřeb večera ap.broche de oro

neděle: círk. Stříbrná/Zlatá neděletercer/cuarto Domingo de Adviento

prut: zlatý prutlingote de oro

rybka: zlatá rybkapececito /pececillo dorado

stránka: Zlaté stránky telefonní seznamPáginas amarillas

svatba: zlatá svatbabodas de oro

žíla: geol. nerostná/zlatá žílaveta mineral/de oro

medaile: zlatá medailemedalla de oro

důl: zlatý důl výnosný podnikmina de oro, momio

prase: neudělat co ani za zlaté praseno hacer alg por nada del mundo

snášet: snášet zlatá vejceser la gallina de los huevos de oro

tele: ani za zlaté teleni por un millón de dólares, ni por todo el oro del mundo

amarillo: zlaté stránky telefonní seznampáginas amarillas

medalla: zlatá medailemedalla de oro

oro: zlatá medailemedalla de oro

zlatý: hist. Zlatá bula sicilskáBula de Oro Siciliana