Hlavní obsah

zaino

Nechtěli jste hledat:

zatopero, en cambio, no obstante

kinocine

kinomucílago

zrnograno , grana

ZairZaire

zónazona , área , demarcación

minamina

vinaculpa , culpabilidad

záchytnýagarrador, de apoyo

zainteresovanostinterés , implicación , participación

zainteresovanýinvolucrado, implicado

zainteresovatenvolver*, implicar*, involucrar

zairskýzaireño

Zaiřanzaireño

Zaiřankazaireña

zajásatalegrarse , entusiasmarse

zajateccautivo , preso , prisionero