Hlavní obsah

základ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. základy (část stavby) cimientos m pl, fundamentos m pl, base f
  2. (podstata) base f, fondo m(základní součást ap.) fundamento mna základě čehoa base de algekon. daňový základbase f del impuestomravní základbase f éticaprávní základbase f jurídica
  3. (slova) raíz f
  4. (logaritmu, mocniny ap.) base f
  5. (východisko) raíz f, base f, fundamento mmít základy znalosti čehotener conocimientos m pl básicos de alg

Vyskytuje se v

základ: základyčást stavby cimientos , fundamentos , base

stavět: stavět základy čeho budovyconstruir cimientos de alg