Hlavní obsah

sangre

Podstatné jméno ženské

  • krevextracción de sangreodběr krvetransfusión de sangrekrevní transfúzedonar sangredarovat krevbanco de sangrekrevní banka

Vyskytuje se v

sangre: hořet/vzplanout nadšením kdo mladickým ap.arder/bullir/hervirle la sangre a algn

azul: modrá krevsangre azul

donación: darování krvedonación de sangre

extracción: odběr krveextracción de (la) sangre

transfusión: krevní transfuzetransfusión de sangre

contagio: infikování krvícontagio por la sangre

lágrima: usedavě/hořce plakat, prolévat krvavé slzyllorar a lágrima viva/lágrimas de sangre

banka: krevní bankabanco de sangre

darovat: darovat krevdonar la sangre

destička: biol. krevní destičkyplaquetas de la sangre, trombocitos

dračí: bot. dračí krevsangre de dragón

krev: tepenná krevsangre arterial

milost: bez milostisin piedad, přen., expr. a sangre y fuego

obsah: med. nízký obsah cukru v krvibajo nivel del azúcar en la sangre, hipoglucemia

odebrat: odebrat krev komusacar/extraer sangre a algn

zkouška: med. krevní zkouškaprueba de sangre, examen de sangre

ztráta: med. ztráta krvepérdida de sangre, krvácení hemorragia

dárce: dárce krve/kostní dřenědonante de sangre/médula ósea

chladný: zachovat chladnou hlavu při rozhodování ap.mantener la sangre fría

odběr: odběr krvetoma de sangre

pupečníkový: pupečníková krevsangre de cordón umbilical

výron: med. krevní výronderrame de sangre

zásobovat: anat., med. zásobovat krví co orgány ap.irrigar/aportar sangre a alg

kost: být dobrák od kostiser buena sangre, ser bueno como el pan

kudla: Když to slyším, otvírá se mi kudla v kapse.Cuando lo oigo me hierve la sangre.

mrak: Z toho mraku pršet nebude.Esta sangre no llegará al río.

pustit: pustit žilou komusangrar, finančně využít chupar a algn

zlý: zlá krevmala sangre

žluč: pohnout komu žlučíencender la sangre a algn

malo: zlomyslnost, škodolibostmala sangre