Hlavní obsah

representado

Vyskytuje se v

zástupce: diplomatický zástupcerepresentante diplomático

zplnomocněný: práv. zplnomocněný zástupcerepresentante autorizado

oprávnění: oprávnění zastupovat druhou osobuautorización para representar a otra persona

významný: sehrát významnou roli v čemrepresentar un papel destacado en alg