Hlavní obsah

oprávnění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (právní nárok) autorización f, licencia f, competencia foprávnění k prodeji alkoholuautorización f para la venta de bebidas alcohólicasoprávnění zastupovat druhou osobuautorización f para representar a otra personařidičské oprávněnílicencia f de conducir
  2. (odůvodnění) justificación f, racionalización f

Vyskytuje se v

požadavek: neoprávněný požadavekexigencia ilegítima

vniknutí: práv. neoprávněné vniknutí do bytuallanamiento de morada

živnostenský: živnostenské oprávněnílicencia profesional

ilegítimo: deseo ilegítimoneoprávněný požadavek

autorización: dar autorización a algnoprávnit, zmocnit koho