Hlavní obsah

představení

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. imagínate/imagínese, figúrate/figúrese

matka: círk. matka představenámadre priora/abadesa, abadesa

otec: otec představenýpadre superior, abad

představit se: představit se na veřejnosti veřejně vystoupithacer acto de presencia

divadelní: divadelní představeníespectáculo teatral

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permita que me presente.

představit: Představím tě své kamarádce.Te presentaré a mi amiga.

benéfico: benefiční představenífunción benéfica

conocer: představit se komudarse a conocer a algn

función: benefiční představenífunción benéfica