Hlavní obsah

příslovečný

Vyskytuje se v

určení: příslovečné určenívětný člen complemento circunstancial

místní: ling. příslovečná věta místníoración adverbial de lugar

místo: ling. příslovečné určení místacomplemento circunstancial de lugar

příčina: ling. příslovečné určení příčinycomplemento circunstancial de causa

určení: příslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínkycomplemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condición

complemento: complemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu