Hlavní obsah

příslovečný

Vyskytuje se v

určení: příslovečné určenívětný člen complemento circunstancial

místní: ling. příslovečná věta místníoración adverbial de lugar

místo: ling. příslovečné určení místacomplemento circunstancial de lugar

příčina: ling. příslovečné určení příčinycomplemento circunstancial de causa

complemento: příslovečné určení místa/času/způsobucomplemento circunstancial de lugar/tiempo/modo