Hlavní obsah

orgán

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (část těla) órgano mdárce orgánůdonante m de órganospohlavní orgánsexo msmyslové orgánysentidos m pl
  2. (státní ap.) órgano m, autoridad f

Vyskytuje se v

sluchový: anat. sluchové orgányórganos auditivos

vládní: vládní orgányórganos del Gobierno, equipo de Gobierno

vyměšovací: vyměšovací orgán živočichůemuntorio

zrakový: anat. zrakové orgányórganos visuales

životně: med. životně důležité orgányórganos vitales

dárcovství: dárcovství orgánůdonación de órganos

řeč: orgány řečiórganos articulatorios

orgán: dárce orgánůdonante de órganos