Hlavní obsah

nedbalost

Vyskytuje se v

hrubý: práv. hrubá nedbalostimprudencia temeraria

vědomý: práv. vědomá nedbalostnegligencia deliberada

nedbalost: práv. hrubá nedbalostimprudencia temeraria