Hlavní obsah

dovolení

Vyskytuje se v

dovolená: mateřská dovolenábaja por maternidad, licencia de maternidad

mateřský: mateřská dovolenábaja por maternidad, licencia de maternidad

rodičovský: rodičovská dovolenábaja por maternidad/paternidad

s, se: s (vaším) dovolenímcon (su) permiso

celozávodní: celozávodní dovolenávacaciones de empresa

dovolený: Je to dovolené?¿Está permitido?

dovolit: Dovolte! s dovolením¡Perdone!

dovolit si: moci si dovolit copoder permitirse (el lujo de) alg

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permítanme que me presente.

dovolení: S dovolením. zdvořilostní obratCon permiso., Perdone.