Hlavní obsah

dovolený

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

dovolená: mateřská dovolenábaja por maternidad, licencia de maternidad

mateřský: mateřská dovolenábaja por maternidad, licencia de maternidad

rodičovský: rodičovská dovolenábaja por maternidad/paternidad

celozávodní: celozávodní dovolenávacaciones de empresa

dovolit: Dovolte! s dovolením¡Perdone!

dovolit si: moci si dovolit copoder permitirse (el lujo de) alg

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permítanme que me presente.

maternidad: mateřská dovolenábaja por/de maternidad

permiso: s dovolením, když dovolíte, se svolenímcon permiso

recreativo: rekreace, dovolenájornada recreativa

vacaciones: být na prázdninách, mít dovolenouestar de vacaciones

dovolený: Je to dovolené?¿Está permitido?