Hlavní obsah

dovolená

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (uvolnění ze zaměstnání) vacaciones f pl, licencia fmateřská dovolenábaja f por maternidad, licencia f de maternidad
  2. (rekreace) vacaciones f pl, recreo mjet na dovolenouir de vacaciones

Vyskytuje se v

mateřský: baja por maternidad, licencia de maternidadmateřská dovolená

rodičovský: baja por maternidad/paternidadrodičovská dovolená

celozávodní: vacaciones de empresacelozávodní dovolená

dovolený: ¿Está permitido?Je to dovolené?

dovolit: ¡Perdone!Dovolte! s dovolením

dovolit si: poder permitirse (el lujo de) algmoci si dovolit co

představit se: Permítanme que me presente.Dovolte mi, abych se představil.

maternidad: baja por/de maternidadmateřská dovolená

permiso: con permisos dovolením, když dovolíte, se svolením

recreativo: jornada recreativarekreace, dovolená

vacaciones: estar de vacacionesbýt na prázdninách, mít dovolenou

dovolená: baja por maternidad, licencia de maternidadmateřská dovolená