Hlavní obsah

dovolená

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (uvolnění ze zaměstnání) vacaciones f pl, licencia fmateřská dovolenábaja f por maternidad, licencia f de maternidad
  2. (rekreace) vacaciones f pl, recreo mjet na dovolenouir de vacaciones

Vyskytuje se v

mateřský: mateřská dovolenábaja por maternidad, licencia de maternidad

rodičovský: rodičovská dovolenábaja por maternidad/paternidad

celozávodní: celozávodní dovolenávacaciones de empresa

dovolený: Je to dovolené?¿Está permitido?

dovolit: Dovolte! s dovolením¡Perdone!

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permita que me presente.

dovolit si: moci si dovolit copoder permitirse (el lujo de) alg

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permítanme que me presente.