Hlavní obsah

cena

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (peněžní hodnota) precio m, coste mvelkoobchodní/maloobchodní cenaprecio m al por mayor/al por menorcena za kusprecio m por piezaza každou/jakoukoliv cenua cualquier precioza žádnou cenua ningún preciocena dohodouprecio m a convenir/negociable
  2. (význam, důležitost) valor m, importancia f
  3. (smysl) sentido m
  4. (odměna) premio mNobelova cena (míru)premio m Nobel (de la Paz)cena útěchypremio m de consolación

Vyskytuje se v

dohoda: cena dohodouprecio a convenir

kus: ekon. cena za kusprecio por pieza

mír: Nobelova cena míruPremio Nobel de la Paz

nákupní: nákupní cenaprecio de compra

pohyb: ekon. pohyb cen kolísánífluctuación de precios

poslední: última cena del Señornáb. poslední večeře Páně

pozbýt: pozbýt cenuperder valor, desmerecer, depreciarse

bezkonkurenční: bezkonkurenční cenyprecios sin competencia

dohodnout se: dohodnout se na ceněacordar el precio

kamera: cena za nejlepší kamerupremio a la mejor fotografía

kupní: kupní cena/smlouvaprecio /contrato de compra

lidový: lidové cenyprecios económicos

nabídkový: nabídková cenaprecio de oferta

přebrat: přebrat cenurecoger el premio

přemrštěný: přemrštěná cenaprecio excesivo

rozumný: za rozumnou cenupor un precio razonable

stanovit: stanovit cenu dohodnoutajustar el precio

vařit: hacer/preparar la cenavařit večeři

vysoký: zaplatit vysokou cenu za copagar un alto precio por alg

cena: náb. última/sagrada/santa cenaPoslední večeře

consolación: cena útěchypremio de consolación

costar: za každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjcueste lo que cueste

costo: pevná cenacosto fijo

cualquier: za každou cenu, mermomocía cualquier precio

fábrica: velkoobchodní cenaprecio de fábrica

importe: ve výši, v hodnotě, v ceněpor importe de

tope: maximální cenaprecio tope

unitario: jednotková cenaprecio unitario

aproximado: přibližná cenaprecio aproximado

asequible: za dostupnou/přijatelnou cenua un precio asequible

precio: za dobrou cenua buen precio