Hlavní obsah

akademický

Vyskytuje se v

malíř: akademický malířpintor académico

půda: akademická půdacampo académico

senát: akademický senátconsejo académico

titul: akademický titultítulo académico

año: akademický/školní rokaño académico/escolar