Hlavní obsah

učený

Vyskytuje se v

učit: učit číst a psátenseñar a leer y escribir, alfabetizar

učit se: učit se nazpaměťaprender de memoria

mistr: Učení dělá mistra.El uso hace maestro.

clase: dar clases de algučit co, dávat hodiny čeho

aprender: Aprende a jugar al tenis.Učí se hrát tenis.

dar: dar clasesučit

errar: Errando se aprende.Chybami se člověk učí.