Hlavní obsah

časově

Vyskytuje se v

časový: časové pásmohuso horario

časový: časový plánhorario

časový: ling. časová souslednostconcordancia de tiempos

omezení: časové omezenílimitación del tiempo

pásmo: geogr. časové pásmohuso horario, zona horaria

plán: časový plánhorario

souslednost: ling. souslednost časováconcordancia de tiempos

prodleva: časová prodlevaretraso temporal

tíseň: časová tíseňfalta de tiempo

úsek: časový úseklapso /período temporal