Hlavní obsah

zahrnout

Vyskytuje se v

průvodce: V ceně zájezdu jsou zahrnuty služby průvodce.В сто́имость пое́здки включены́ услу́ги ги́да.

включи́ть: zahrnout do smlouvyвключи́ть в догово́р