Hlavní obsah

vyletět

Dokonavé sloveso

  1. (dostat se ven) вы́лететь, вы́рваться(o věcech ap.) вы́пасть
  2. (letadlem na cestu) вы́лететь, взлете́ть
  3. (opustit hnízdo) вы́лететь из чего, полете́ть с чего
  4. expr.(být vyhozen) вы́лететь, полете́тьexpr.(u zkoušky) завали́ться
  5. expr.(prudce vyrazit) вы́лететь, вы́порхнуть
  6. expr.(prudce vstát) вы́скочить, вскочи́ть
  7. expr.(rychle vystoupit nahoru) вы́лететь, стреми́тельно подня́ться
  8. expr.(velmi vzrůst) взлете́ть, подня́ться
  9. (do vzduchu) взорва́ться, взлете́ть на во́здух

Vyskytuje se v

povětří: vyletět do povětříвзорва́ться, взлете́ть на во́здух

vzduch: vyletět do vzduchu explodovatвзлете́ть на во́здух

взлете́ть: vyletět do vzduchu explodovatвзлете́ть на во́здух

язы́к: co vyletělo komu z pusyс языка́ сорвало́сь что у кого