Hlavní obsah

tramvaj

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

zastávka: zastávka autobusu/tramvaje/trolejbusuостано́вка авто́буса/трамва́я/тролле́йбуса

chytat: chytat tramvajуспева́ть на трамва́й

nízkopodlažní: dopr. nízkopodlažní tramvajнизкопо́льный трамва́й

řidič: řidič tramvajeвагоновожа́тый

stavět: Tramvaj zde staví jen na znamení.Трамва́й здесь остана́вливается то́лько по тре́бованию.

но́мер: Вот идёт мой но́мер.Už mi jede tramvaj.

трамва́й: е́хать на трамва́еjet tramvají