Hlavní obsah

tramvaj

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

zastávka: zastávka autobusu/tramvaje/trolejbusuостано́вка авто́буса/трамва́я/тролле́йбуса

chytat: chytat tramvajуспева́ть на трамва́й

nízkopodlažní: dopr. nízkopodlažní tramvajнизкопо́льный трамва́й

stavět: Tramvaj zde staví jen na znamení.Трамва́й здесь остана́вливается то́лько по тре́бованию.

но́мер: Už mi jede tramvaj.Вот идёт мой но́мер.

трамва́й: jet tramvajíе́хать на трамва́е

tramvaj: jezdit tramvajíе́здить на трамва́е