Hlavní obsah

sudý

Vyskytuje se v

číslo: sudé/liché čísloчётное/нечётное число́

počet: lichý/sudý početнечётное/чётное коли́чество