Hlavní obsah

sekrece

Vyskytuje se v

vnitřní: fyziol. žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы вну́тренней секре́ции

žláza: žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы вну́тренней секре́ции

вну́тренний: žlázy s vnitřní sekrecí же́лезы с вну́тренней секре́цией

sekrece: žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы с вну́тренней секре́цией