Hlavní obsah

pravoslavný

Vyskytuje se v

vyznání: katolické/protestantské/pravoslavné/židovské vyznáníкатоли́ческое/протеста́нтское/правосла́вное/иуде́йское вероиспове́дание

kněz: pravoslavný knězпоп