Hlavní obsah

právnický

Přídavné jméno

  • юриди́ческийprávnická fakultaюриди́ческий факульте́тpráv. právnická osobaюриди́ческое лицо́, юрлицо́

Vyskytuje se v

osoba: fyzická/právnická osobaфизи́ческое/юриди́ческое лицо́

absolvovat: absolvovat právnickou fakultuоко́нчить юриди́ческий факульте́т

fakulta: filosofická/lékařská/právnická/pedagogická fakultaфилосо́фский/медици́нский/юриди́ческий/педагоги́ческий факульте́т

právnický: práv. právnická osobaюриди́ческое лицо́, юрлицо́