Hlavní obsah

pobýt

Vyskytuje se v

pobyt: přechodný pobytвре́менное прожива́ние

přechodný: přechodný pobytвре́менное местопребыва́ние, вре́менное ме́сто прожива́ния

studijní: studijní pobytстажиро́вка

nedobrovolný: nedobrovolný pobytвыну́жденное пребыва́ние

nelegální: nelegální pobytнелега́льное пребыва́ние

ozdravný: ozdravný pobytоздорови́тельный о́тдых

rehabilitační: rehabilitační pobytоздорови́тельный о́тдых

пребыва́ние: dočasný pobytвре́менное пребыва́ние

прожива́ние: přechodný pobytвре́менное прожива́ние

пропи́ска: trvalý pobyt, trvalé bydlištěпостоя́нная пропи́ска

задержа́ться: pobýt na návštěvěзадержа́ться в гостя́х