Hlavní obsah

plynný

Vyskytuje se v

plynný: plynná hláskahlásky l a r пла́вный звук

palivo: tuhé/plynné/tekuté palivoтвёрдое/газообра́зное/жи́дкое то́пливо

stav: pevný/kapalný/plynný stavтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvíтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние