Hlavní obsah

představit si

Dokonavé sloveso

  1. (udělat si představu) предста́вить (себе́), вообрази́ть (себе́), сфантази́ровать кого/чтоNikdo si to neumí představit.Никто́ не мо́жет себе́ э́то предста́вить.
  2. (vybavit si) вспо́мнить кого/что о ком/чём, воспроизвести́ кого/чтоpřen. воскреси́ть па́мяти) кого/что
  3. představ(te) si hovor. expr.(při upozornění ap.) вообрази́(те), предста́вь(те) себе́, мо́жешь себе́ предста́витьPředstav si, že mi volá každý den!Предста́вь себе́, он мне звони́т ка́ждый день!

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. вообрази́(те), предста́вь(те) себе́, мо́жешь себе́ предста́вить