Hlavní obsah

oheň

Vyskytuje se v

křest: přen. křest ohněmбоево́е креще́ние, креще́ние огнём

bengálský: bengálský oheňбенга́льский ого́нь

ničit: ničit ohněmвыжига́ть

otevřený: otevřený oheňоткры́тое пла́мя

pohrávat si: pohrávat si s city/ohněmигра́ть чу́вствами/огнём

rozdělat: rozdělat oheňразвести́ костёр

táborový: táborový oheňкостёр

vařit: vařit na mírném ohniвари́ть на ме́дленном огне́

olej: přilévat olej do ohněлить ма́сло в ого́нь

přilít: přilít olej do ohněподли́ть ма́сла в ого́нь

zahrávat si: zahrávat si s ohněmигра́ть с огнём

želízko: mít dvě želízka v ohniста́вить на две ка́рты

игра́ть: hrát si s ohněmигра́ть с огнём

ого́нь: vařit na mírném ohniвари́ть на ме́дленном огне́

переки́нуться: Oheň přeskočil na sousední dům.Ого́нь переки́нулся на сосе́дний дом.

подли́ть: přilít olej do ohně подли́ть ма́сла в ого́нь

пыл: přímo z ohně/troubyс пылу́, с жа́ру

дым: není kouře bez ohněнет ды́ма без огня́

кашта́н: tahat horké kaštany z ohněтаска́ть кашта́ны из огня́

ме́жду: mezi dvěma ohniме́жду двух огне́й

шути́ть: zahrávat si s ohněmшути́ть с огнём

oheň: táborový oheňкостёр