Hlavní obsah

klesání

Vyskytuje se v

akcie: Akcie klesají/stoupají.А́кции па́дают/расту́т.

barometr: Barometr klesá.Баро́метр па́дает.

klesat: Letadlo klesá.Самолёт снижа́ется.

mysl: (ne)klesat na mysli(не) па́дать ду́хом