Hlavní obsah

klasický

Vyskytuje se v

filologie: klasická filologieкласси́ческая филоло́гия

řečtina: klasická řečtinaдревнегре́ческий язы́к

tanec: klasický/lidový tanecкласси́ческий/наро́дный та́нец

klasický: klasická hudba/literaturaкласси́ческая му́зыка/литерату́ра