Hlavní obsah

církevní

Vyskytuje se v

otec: církevní Otcovéотцы́ це́ркви

slovanština: církevní slovanštinaцерковнославя́нский язы́к

svátek: církevní/státní svátekцерко́вный/госуда́рственный пра́здник

škola: soukromá/státní/církevní školaча́стная/госуда́рственная/церко́вная шко́ла

církevní: církevní hudbaдухо́вная му́зыка