Hlavní obsah

шанс

Vyskytuje se v

promarnit: promarnit příležitost/šanciупусти́ть слу́чай/шанс

proměnit: sport. proměnit šanci/penaltuреализова́ть шанс/пена́льти

promeškat: promeškat příležitostупусти́ть шанс

šance: sport. gólová šanceголево́й моме́нт/шанс

vyrovnaný: vyrovnané síly/šanceра́вные си́лы/ша́нсы

шанс: poslední šanceпосле́дний шанс