Hlavní obsah

ука́занный

Vyskytuje se v

výše: výše uvedenýвышеприведённый, вышеска́занный, вышеупомя́нутый, ука́занный вы́ше

částka: vypsat částku slovyуказа́ть су́мму про́писью

uvést: uvést adresuуказа́ть свой а́дрес

vytknout: vytknout nedostatkyуказа́ть на недоста́тки

ука́занный: ve stanovené lhůtěв ука́занный срок