Hlavní obsah

спосо́бность

Vyskytuje se v

у́мственный: rozumové schopnostiу́мственные спосо́бности

kupní: kupní síla obyvatelstvaпокупа́тельная спосо́бность населе́ния

rozmnožovací: rozmnožovací schopnostспосо́бность к размноже́нию

síla: ekon. kupní sílaпокупа́тельная спосо́бность

absorpční: absorpční schopnostпоглоща́ющая спосо́бность, поглоща́емость

kombinační: kombinační schopnostiкомбинато́рные спосо́бности

mentální: mentální schopnostiмента́льные спосо́бности

motorický: motorické schopnostiдви́гательные спосо́бности

nadání: Má nadání na jazyky.У него́ спосо́бности к языка́м.

organizační: organizační schopnostiорганизацио́нные спосо́бности

rozlišovací: tech.,fot. rozlišovací schopnostразреша́ющая спосо́бность

vůdčí: vůdčí schopnostiруководи́тельские спосо́бности

vyjadřovací: vyjadřovací schopnostiспосо́бность выража́ться

спосо́бность: vůdčí schopnostiруководи́тельские спосо́бности