Hlavní obsah

спи́сок

Vyskytuje se v

послужно́й: osobní listпослужно́й спи́сок

поимённый: jmenný seznamпоимённый спи́сок

спи́сок: přen. černá listinaчёрный спи́сок

внесе́ние: zapsání do seznamuвнесе́ние в спи́сок

занести́: zanést do seznamuзанести́ в спи́сок

зна́читься: být uvedený v seznamuзна́читься в спи́ске

исключи́ть: vyřadit ze seznamůисключи́ть из спи́сков

сокраще́ние: slovník zkratekспи́сок сокраще́ний

рекоменда́тельный: seznam doporučené četbyрекоменда́тельный спи́сок литерату́ры

listina: přen. černá listinaчёрный спи́сок

jmenný: jmenný seznamпоимённый спи́сок

kompletní: kompletní seznamпо́лный спи́сок

porotce: jmenovat porotceсоста́вить спи́сок прися́жных

prezenční: prezenční listinaспи́сок прису́тствующих, лист регистра́ции

seznam: seznam cestujícíchспи́сок пассажи́ров

top: top ten (žebříček)(спи́сок) топ-тен

zapsání: zapsání do seznamuвнесе́ние в спи́сок

именно́й: jmenný seznamименно́й спи́сок