Hlavní obsah

сорва́ть

Vyskytuje se v

куш: získat hromadu penězсорва́ть куш

се́рдце: vylít si zlost na komсорва́ть се́рдце на ком

nedodržet: nedodržet termín platbyсорва́ть срок платежа́

překazit: překazit plány/záměryрасстро́ить/сорва́ть пла́ны/за́мысли

shrábnout: shrábnout výhruсорва́ть вы́игрыш

vztek: vylít si vztek na komсорва́ть зло́бу на ком

čára: udělat komu čáru přes rozpočetсорва́ть пла́ны кого, спу́тать ка́рты кому

žáha: zchladit si žáhu na komсорва́ть свою́ злость на ком

сорва́ть: nedodržet termín platbyсорва́ть срок платежа́