Hlavní obsah

сне́жный

Vyskytuje se v

заря́д: sněhová bouřeсне́жный заря́д

лепи́ть: stavět sněhulákaлепи́ть сне́жную ба́бу

сне́жный: sněhulákсне́жная ба́ба

pole: geol. sněžné poleсне́жное по́ле

převis: sněhový převisсне́жный карни́з

řetěz: sněhové řetězyсне́жные це́пи

slepota: med. sněžná slepotaсне́жная слепота́

sněžný: sněžný mužсне́жный челове́к

srážka: dešťové/sněhové/smíšené srážkyдождевы́е/сне́жные/сме́шанные оса́дки

břečka: sněhová břečkaсне́жная ка́ша

peřina: sněhová peřinaсне́жная пери́на

sněhový: sněhová bouřeсне́жная бу́ря, пурга́, мете́ль

stavět: stavět sněhulákaлепи́ть сне́жную ба́бу

závěj: sněhové závějeсне́жные зано́сы, сугро́бы сне́га

ба́ба: sněhulákсне́жная ба́ба